> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / Formidler fred og forsoning på...Formidler fred og forsoning på Internett

Gjennom internett ønsker Scripture Mission å nå ut til den kenyanske befolkning med et budskap om fred og forsoning. Foto: Ronny Myksvoll

Nye tider krever nye metoder, og på Scripture Mission Voi blir webcasting nå del av det nye mediearbeidet i Øst-Afrika.

Fred og forsoning. To svært dagsaktuelle ord i Kenya i dag. Dessverre hører vi lite om dette i nyhetsbildet. Derimot hører vi svært mye om eksplosjoner, bomber og deportering av illegale flyktninger. Mange uskyldige lider under kampen mot terrorisme her i landet og prognosene er bekymringsverdige.

Slik jeg oppfatter det er det få tegn på at fred, forsoning og vennskapelig sameksistens mellom kristne og muslimer er innenfor rekkevidde i overskuelig fremtid. Fiendebildet synes å eskalere på begge sider.

 

Gjør stasjonen relevant

På Scripture Mission Voi er et av våre nye prosjekter å gripe fatt i denne problemstillingen. Etter at radioproduksjonen av ulike grunner brøt sammen i 2012 måtte vi gjennom en omfattende prossess for å igjen gjøre stasjonen relevant for fremtiden.

Nye tider krever nye metoder, og gjennom audio og videoproduksjon for internett (webcasting) vil vi nå ut til det kenyanske folket med et budskap om å elske sin neste, eller å elske sin nabo («penda jirani»).

  

Slik jeg ser det er det ingen måte vi kan formidle et meningsfullt budskap, eller kommunisere på meningsfull måte så lenge kristne og muslimer i dette landet har en mur av fordommer og intoleranse mellom seg. For at meningsfull kommunikasjon skal finne sted må det først ligge til grunn en viss grad av fred og forsoning.

Som en del av forandringene på Voi har vi bygget om radiostudioet til å bli et funksjonablet webcasting studio, staben kurses i video og web-produksjon og vi har nylig fått installert optisk fiber for høyhastighets internett.

    

Bruker sosiale medier

På nettsidene www.pendajirani.com, YouTube og ulike sosiale medier, i kirker og på ungdomskonferanser ønsker vi å distribuere våre produksjoner og bevisstgjøre seerne for å bryte ned isen og fordommene som stadig bygger seg opp. Vi er ennå i startfasen, men i begynnelsen av juni måned ønsker vi å publisere nettsidene og offisielt starte produksjonen. Dagens nysatsing på Voi, som er en del av den nye overordnede strategien i østlige Afrika, går rett inn i dagens situasjon.

Vi er i startfasen på noe som vi håper vil bli et godt bidrag til å bryte ned isen mellom naboer av ulike folkeslag i Kenya.

  

Ronny Myksvoll er med i gruppen som forbereder overgangen fra tradisjonelle radiosendinger til sendinger over Internett fra Scripture Missions radio på Voi i Kenya.

 

Saken sto på trykk i Utsyn nr. 11/2014.


Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.