ELCK ønsker forsoning

14.-16. mai 2018 møttes alle biskoper i ELCK for å starte en sårt ønsket forsoningsprosess. Konflikten har siden 2013 splittet kirken i to.

NLMs samarbeidskirke i Kenya, Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK), ble startet opp i 1948 og er kirken NLM har jobbet sammen med siden 1970-tallet.

Deler av kirken har opplevd vekkelser gjennom flere tiår, og det er grunn til å gi honnør til at de har klart å holde samlet en tydelig luthersk kirke i et kenyansk landskap der kirketilhørigheten på mange måter er flyktig og fragmentert. 

   

Opprivende konflikt

De siste syv årene har ELCK vært gjennom en sårende og stadig mer låst konflikt på ledernivå, en konflikt som toppet seg i 2013 da tre biskoper og flere prester ble ”defrocked”, altså at kirkerådet tok embetsretten fra dem, slik at de ikke hadde formell rett til å fungere som prester i ELCK lenger.

Grepet ble ikke anerkjent av biskopene og prestene selv, og heller ikke av mange kirkemedlemmer, hvilket resulterte i at kirken ble splittet internt. De nyinnsatte biskopene ble ikke akseptert av mange, noe som førte til at tre ELCK-bispedømmer i realiteten har hatt to biskoper som på samme tid hevder å være den rettmessige biskop.

Dette, samt andre disputter om konstitusjon, land/eiendom og eierskap, har ført flere saker til det kenyanske rettssystemet, noe som har låst situasjonen fullstendig. 

    

Salige er de som skaper fred

Mangeårig erkebiskop Walter Obare pensjonerte seg i juli 2017, og biskop Joseph Ochola ble satt inn som acting arcbishop for ELCK. ”Salige er de som skaper fred” satte han som sitt bibelvers, og har siden startet en høyst nødvendig forsoningsprosess for å skape enhet i kirken igjen.

Med støtte fra NLM og Misssionsprovinsen klarte ELCK å samle alle biskoper – også de ”avsatte”, til et første forsoningsmøte på Scripture Mission 14.-16. mai 2018. Alle ELCK-partnere var også representert. Moderatorer var Dr Agnes Abuom (leder av Kirkenes Verdensråd) og Dr Kenneth Mtata (Zimbabwe Counsil of Churches), som på en imponerende måte fikk biskopene i samtale der de delte åpent om både gleder og sorger i kirken. 

   

Videre samtaler

Biskopene fikk sammen definert at ”defrockings” og rettssakene var hovedkilder til at konflikten er låst fast, og at kirken dermed ikke har handlingsrom, heller ikke til normale valg og årsmøter i henhold til konstitusjonen.

Fungerende erkebiskop Ochola fikk mandat til oppfølgingssamtaler og inviterer i midten av juni til et nytt møte der disse to sakene er agendaen. 

 

Både ELCK-medlemmer og partnere er invitert til å være med og be for situasjonen, og for hva som ser ut til å være et lys i tunnelen etter flere års tung og belastende konflikt. 

  

Vær med og be

Vær med og be om styrke, visdom og ydmykhet til de ulike aktører i kirken.

Vær med og be om at de klarer å løfte blikket til Jesus.

Vær med og be om at ELCK må få fornyet styrke til å være et Guds redskap til å spre evangeliet i Kenya.  


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.