Det handler om vann

Alle foto: privat

"Til dere må jeg være ærlig," sa mannen. "Vi kommer ikke til å grave noe her den neste måneden." En slik uttalelse vil normalt være en stor nedtur for oss som arbeider med vannsisterner. Likevel gir det grunn til optimisme.

Her i Nordøst-Kenya er nemlig kulturen slik at om vi ikke er innafor hos lokalbefolkningen, er de ikke ærlige med oss – de sier bare det vi har lyst til å høre. 

Å bli møtt med en uttalelse som den over er derfor ganske positivt, fordi det betyr at vi begynner å få tillit blant de vi arbeider med.  

     

Lokalt eierskap

Tana Water, Sanitation & Literacy Project (TWSP) ligger ca 300 km øst for Nairobi, hovedstaden i Kenya. Prosjektet er støttet 90 prosent av Digni, slik at NLM kun dekker de resterende 10 prosentene. 

Tanken er at lokalbefolkningen skal gjøre det meste av arbeidet selv, mot at vi kommer med kunnskap og midler. I praksis betyr det at lokalbefolkningen graver hull til toaletter og sisterner (”vannbasseng”) med håndmakt mot at vi står for hakker, spader, trillebårer og lignende. Det samme gjelder bygging av toalettene og sisternene. 

Det er viktig at de lokale til enhver tid bidrar med fire håndmenn/-damer, hvis ikke stanser arbeidet opp og vi går til neste plass som ønsker hjelpen vår. Mens prosjektet pågår ansetter vi to lærlinger fra landsbyen, som vi ønsker skal kunne vedlikeholde sisterna når prosjektet er ferdig. Alt dette er for å skape lokalt eierforhold til prosjektet. 

  

  

Vannet kom

Det har vært veldig lite vann i området det siste halvåret og håpet var stort og bønnene mange for at regntida skulle slå til, alle vannreservoar skulle fylles opp og at gresset skulle spire på nytt. 

Og det kom regn! Ikke over tid, men veldig mye på den ene dagen det regnet, slik at dammen i landsbyen vi bor i ble full. I landsbyen Boka, ca 60 km nord for prosjektbasen (der vi har kommet over halvveis på sisterna) flommet elva over på grunn av regn lenger oppe i høylandet, og sisterna ble fylt med vann og søle. 

Store deler av byen ble oversvømt og masse butikker og hus ble ødelagt. Heldigvis ble det ikke rapport om menneskelige tap.

Men dette var bare vann som var på gjennomreise. Noen dager etter var elva tørr igjen. Det som var positivt var at vi fikk sjekke om sisterne kunne holde vann. Det gjorde den.

  

Kvinnene tok ansvar

I Balaneka, 10 km fra hovedstasjonen, har vi opplevd noe utenom det vanlige. Alle steder vi har vært med å utfordre lokale landsbyer til å grave toaletter og hull for å bygge sisterne, har mesteparten av de som har deltatt vært menn. 

Men på denne plassen har kvinnene stått på for å grave ut et hull på rundt 650m3, og de har stått på gjennom hele byggeprosessen. Folk har vært redde for at de ikke er sterke nok til å bidra, men det de har manglet i fysisk styrke har de tatt igjen med stå-på vilje. De sier at denne sisterna ønsker vi å få ferdig så fort som mulig.  

"For hvem er det som strever med å gå lange turer for å hente vann? Det er vi og ikke mennene våre".

I Boka startet vi ca 6 mnd før Balaneka, men kvinnene har klart å ta de andre igjen pga sterk stå-på vilje.

   

Forsinkelser

Slik framgang er det ikke alle steder. Vi hadde planlagt en tur til Ceel-Rar (Flagermus-brønnen), et tettsted som ligger 25 km fra Boka. Her har vi den siste tiden virkelig fått godt innpass, og arbeidet med å grave ut for sisterna har hatt stor framgang.

Det som gjenstår er å gjøre veggene beine og å ta ut den løse sanden som ligger igjen i bunnen. Vi kom for å sjekke toalettet som var avtalt skulle graves en uke i forveien.  

Da vi ankom anleggsplassen for å se etter toalettet, sa den ansvarlige: ”Vi kommer ikke til å grave noe mer nå”. 

Vi spurte hvorfor? Han svarte: "Dette er et prosjekt for hele landsbyen, men det er bare 3 til 4 stykker som har vært med og bidratt. Jeg har ikke myndighet og respekt til å samle folket for en ny dugnad. Hun som har det er borte på ferie de neste 2 månedene." 

Lokalbefolkningen har gravd i over ett år på denne sisterna, og så er det den siste måneden som skal velte lasset. Det var ikke så mye mer vi kunne gjøre. Vi lovet å komme innom på besøk når vi er i nærheten, og å være med på møte når lederen kommer tilbake.  

   

Viktig ærlighet

Det positive som har surret i hodet mitt i etterkant er at vi har bygget respekt og tillit med denne og landsbyen.

Kulturen er slik: Er vi ikke innafor hos dem, så kommer de til å si det vi har lyst å høre. Men han sa: "Til dere må jeg være ærlig. Vi kommer ikke til å grave noe her den neste måneden."

  

Vi som bor her ønsker å hilse dere med Jes 55: 5: 

Se, et folkeslag du ikke kjenner, skal du kalle på, et folkeslag som ikke kjenner deg, skal løpe mot deg for HERREN din Guds skyld, Israels Hellige, som gjør deg herlig. 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.