De unådde blant oss

Idet jeg holdt mikrofonen foran munnen på uforberedte passerende, spurte jeg: «Hvem sier du at Jesus er?» Svarene samsvarer ikke med Kenyas mange kristne, skriver Gideon Mumo.

Idet jeg holdt mikrofonen foran munnen på uforberedte passerende, spurte jeg: «Hvem sier du at Jesus er?» Han er Gud… Jeg vet ikke… Guden til kristne… Min frelser... En religiøs leder… Guds sønn… Marias sønn… Hvorfor spør du meg? Slik fortsatte responsen.

Halvparten av alle jeg spurte brydde seg ikke engang om å svare – de hadde ikke tid, eller kanskje de skammet seg over hva de skulle si. Omkring fjerdeparten av de jeg spurte svarte med et smil og snakket inngående om Jesus Kristus. En annen fjerdepart var likegyldige, slemme, kjente Ham ikke, likte ikke navnet, skammet seg over Ham, og jeg antar at noen ville spyttet Ham i ansiktet hvis det var Han som spurte spørsmålene.

Minutter etter intervjuet mitt kom en sint mann etter meg. Mens han holdt tak i meg ba han om å få høre hva jeg hadde tatt opp han. Da jeg nektet å spille av opptaket begynte han å kalle meg navn og lovet å hevne seg hvis han noen gang hørte stemmen sin på radioen. Senere skjønte jeg at han var en muslim.

Fremdeles unådde i Kenya

Jeg forestiller meg at slike hendelser er vanlige og mer uttalt i land som Irak, Arabia eller Pakistan. Men dette skjedde i Kenya – et land som ikke bare har religionsfrihet, men et land der mer enn 80 prosent av befolkningen hevder å være kristne, og med en kjerne av kristne ledere i myndighetene. Jeg sto ikke i en gate i Bagdad, jeg sto i kristne Kenya. Et tydelig signal om at vi ikke er ferdige med oppdraget i Kenya ennå. Hvorfor? 

Det overrasker nok noen at Kenya med 80 prosent kristen majoritet har noen av de minst nådde folkegruppene i verden, for eksempel digoene. Digoene sies å være i all hovedsak muslimer, noe som reiser spørsmål ved NLMs nærmest avsluttede arbeid blant dem. Det er også andre folkegrupper som er en enorm misjonsutfordring i Kenya, hvoriblant det finnes svært få kristne, og disse utøver troen skjult. Mange av disse skjulte har aldri eid en Bibel eller vært del av et kirkefellesskap. Situasjonen for konverterte muslimer har forverret seg, dels fordi kirken av mange anses som overlappende med vestlig filosofi, og dermed anses som en trussel for islam. Vi ser moskeer poppe opp rundt i landet, og vi spørs oss: Hvordan kan vi nå alle disse med evangeliet om Jesus Kristus?

Gud kan åpne dører

Vi burde trappe opp vårt misjonsarbeid i Kenya, ikke bare for de unådde i landet vårt, men også for å gjøre Kenya til en misjonsbase for arbeid i hele det østlige Afrika. Jeg undervurderer ikke hva Gud kan gjøre – Guds makt kjenner ingen grenser, verken religiøse, politiske eller kulturelle. Situasjonen i mange land er utfordrende i et misjonsperspektiv, men vi ber om at Gud åpner dører og Gud er virkelig i stand til å rive ned enda en «Berlinmur».

Det er selvsagt mange som tenker at NLMs tilstedeværelse i Kenya er langt på overtid – med rette. Men et like legitimt spørsmål burde være: Hvilke misjonsmuligheter finnes det med vår etablerte base i Kenya? Finnes det nye muligheter til å bruke stasjonene i Nairobi og Voi? Kanskje vårt fokus ikke lenger er tradisjonelt misjonssamarbeid. Vårt framtids nedslagsfelt er stort og spredt, og å lære opp lokale kristne til misjonsarbeid i regionen ville vært et forbilledlig eksempel. Hva med Fjellhaug Misjonsskole i Nairobi for eksempel? Hva med en satelittradio fra Voi til områder vi ikke kan sende misjonærer?

Ikke tiden for nedtrapping

La meg konkludere med å peke på at gjennom årene har NLM bygd opp en misjonsstruktur i Kenya med personell, økonomi, strukturer og visjoner. I mine øyne er ikke dette en tid for å trappe ned, men en tid for å tenke annerledes. En tid for å realisere de store misjonsmulighetene vi har i regionen – både for de unådde blant oss, og for de mange tusen naboer som dør uten å høre evangeliset om Jesus.

Gideon Mumo er leder for Norea/NLMs radioarbeid ved Scripture Mission Voi.


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.