> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Øst-Afrika / Nyheter / Ambassadøren åpnet vannsisterneAmbassadøren åpnet vannsisterne

Alle foto: privat

Den norske ambassadøren i Kenya, Victor C. Rønneberg, åpnet 15. februar 2018 den andre komplette vannsisternen i TWSP. – Måten dere følger opp Bibelens budskap om å bistå de fattige er både overveldende og berømmelsesverdig, uttaler ambassadøren.

Scripture Mission East Africa har siden 2011 bygget opp Tana North Water and Sanitation Project (TWSP) i østlige Kenya. I samarbeid med landsbyer bygger prosjektet store sisterner til å samle regnvann i et svært tørkeutsatt område.

I tillegg jobber de prosjektansatte med helseundervisning, voksenopplæring for analfabeter og relasjonsbygging.

     

Flere sisterner

Den første vannsisternen ble fullført i 2015 og har siden gitt tilgang på drikkevann gjennom hele tørkeperioden. Det er per februar 2018 flere sisterner under konstruksjon, og prosjektets andre vannsisterne i nabolandsbyen Bisan Hargeisa ble fullført sent i 2017.

Den norske ambassadøren til Kenya, Victor C. Rønneberg, deltok i åpningsmarkeringen 15. februar, sammen med drøyt hundre andre gjester.

   

Imponert ambassadør

– Jeg hadde et svært så minnerikt besøk til vannprosjektet. Det er imponerende hva dere har fått til under svært så krevende forhold, sier ambassadør Rønneberg etter besøket. Han gir uttrykk for å ha blitt veldig imponert over innsatsen til prosjektledelsen og de andre fastboende.

  

– Måten dere følger opp Bibelens budskap om å bistå de fattige er både overveldende og berømmelsesverdig. Den vekt dere legger på å forankre prosjektene hos de lokale samt sørge for at de er bærekraftige, er etter min mening helt essensielt, sier Rønneberg.

  

     

Verdsetter NLMs langsiktighet

Foruten ambassadøren deltok landsbyrepresentanter, representanter fra fylkesledelsen, samt lokale eldster og politiske ledere. Den lokale fylkeslederen understrekte i sin tale at Scripture Mission er den eneste eksterne aktøren som har kommet til fylket og blitt værende, noe som blir tydelig verdsatt. Han ser fram til videre samarbeid gjennom TWSP.

Den administrative lederen i Bangale gjorde også et poeng ut av det at Rønneberg var den første ambassadøren som har besøkt Bangale.

   

Etter den seremonielle åpningen, der ambassadøren avduket en plakett, ble delegasjonen invitert til TWSP-stasjonen i Bangale, der det ble servert geitemiddag. Ambassadøren plantet også et tre på stasjonen. 

  


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.