Nyheter

Tuesday 03 March 2015

Da Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan var det ingen i Jesu samtid som ikke forsto det kontroversielle i Jesu budskap.

Friday 27 February 2015

NLM har et bredt arbeid i Øst-Afrika. Arbeidet er for tiden preget av optimisme og nye satsningsområder.

Friday 19 December 2014

Fra 1. januar 2015 blir sammenslåtte «Soma Biblia» Tanzanias største litteraturmisjon. – NLM er ikke ferdige med litteraturarbeidet i Tanzania, vi trapper snarere opp før vi overlater arbeidet over til tanzanianske hender, sier direktør Arve Myra. 

Mara bispedømme ligger nord-vest i Tanzania, hvor NLM har vært til stede siden midten av 1970-tallet. Det er mange utfordringer, men vi ser at Gud er i arbeid.

Monday 15 December 2014

Kiabakari Bibelskole i Tanzania har avsluttet sitt skoleår for 2014. I de siste månedene har det også vært et stort byggeprosjekt på gang.

Monday 01 December 2014

I Tanzania arbeider NLM hovedsakelig med opplæring og undervisning, og har i stor grad en støttefunksjon for den lokale lutherske kirken. Landet er også base for NLMs litteraturarbeid i Øst-Afrika.

Wednesday 26 November 2014

Kenya er et land sammensatt av mange stammer. Av og til kan motsetningene mellom stammene komme til uttrykk i ufred og drap.

Wednesday 18 June 2014

Siden midten av 2000-tallet har NLM drevet lese-og skriveopplæring blant ei muslimsk folkegruppe på kysten av Kenya. John fikk kall om å tjene Gud som lærer.

Tuesday 17 June 2014

Miriam jobber som diakonisse på Kenya-kysten. – Jeg liker det veldig godt, jeg ønsker at flere skal bli kjent med Jesus, sier hun.

Nye tider krever nye metoder, og på Scripture Mission Voi blir webcasting nå del av det nye mediearbeidet i Øst-Afrika.

Sunday 01 June 2014

NLM har arbeidet i Kenya i flere tiår, og jobber i dag blant annet med vannprosjekt, lese- skriveopplæring og digital mediemisjon.

Den norske skolen i Kenya har hvert år ulike forskningsprosjekter. Å plante stedegne trær på tomta i Nairobi er ett av årets prosjekter. 

Saturday 03 May 2014

På gudstjeneste i Pokotfjellene i Kenya er det takknemligheten som råder. De kristne i Pokot takker Gud for alt han har gitt dem.

11. mars ble to nye leiligheter på basen vår i Bangale permanent innflyttet. Byggeaktiviteten er fremdeles stor. Se vår ferske video fra vann- og helseprosjektet i Tana North.

NLMs Øst-Afrikakonferanse 2014 bydde på mye god forkynnelse og godt fellesskap. I forhandlingene oppstod en konstruktiv debatt knyttet til det nye lønnssystemet for NLMs utsendinger. 

UTSYN

Monday 03 March 2014

Arvid Krogedal (70), som var ute på et korttidsopphold knyttet til NLM, mistet livet søndag i en trafikkulykke i Mara, nordvest i Tanzania. Han etterlater seg ektefelle og seks barn.

TWSP skal bidra til å gi hardt prøvede mennesker i Øst-Afrika rent vann. Siden de selv må grave brønnen stiller de seg spørsmålet om det er verd arbeidet.

Wednesday 29 January 2014

Nicolaus Nsanganzelu ble 19. januar vigslet til ny biskop i Mbulu bispedømme. ELCTs presederende biskop Malasusa forkynte ydmykt lederskap til både biskop og menighet.

UTSYN

Tuesday 28 January 2014

NLM og DLM landet 24. januar forhandlingene om å fusjonere Scripture Mission og Soma Biblia. NLM vil eie 1/3 av den fusjonerte litteraturmisjonen.

Mwika Bibelskole ved foten av Kilimanjaro var vertskap da Scripture Mission arrangerte bibelskolenettverksmøte for femte gang 4.-8. desember 2013. 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.