NLM i Øst-Afrika

Mye av NLMs misjonsarbeid er del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT). I tillegg driver vi organisasjonen Scripture Mission.

NLM startet arbeid i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. I 1977 inngikk NLM også samarbeid med den lutherske kirken i Kenya. 

NLM gir økonomisk støtte til kirkene. Bispedømmene har selv ansvaret for arbeidet, og styrer selv prioriteringer og mål. NLMs misjonærer har oppgaver knyttet til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir da en del av kirkens arbeid og regnes på lik linje med de nasjonale medarbeiderne.

Distriktsarbeid

Linker

I Tanzania har NLM nå misjonærer knyttet til evangelisering og opplæring i Mara, samt korttidsmisjonærer knyttet til det evangeliske arbeidet blant datooga-folket i Mbulu.

I Kenya har NLM misjonærer blant unådde grupper på kysten, samt en støttefunksjon til kirken i North West Diocese.

Bibelskoler

NLM har misjonærer på Kiabakari bibelskole i Mara. Ved Waama bibelskole i Mbulu og Kapenguria Bibelsenter i Pokot har NLM ikke lenger misjonærer, men gir økonomisk støtte.

Bistandsarbeid

NLM har engasjement i helsearbeid. Deler av Øst-Afrika er et av verdens vanskeligste områder å leve i. Krig og uroligheter i generasjoner har hemmet utviklingen, og behovene for hjelp er store.

I Tana North driver vi et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen med bedre tilgang til sikre vannkilder. Vi driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring.

NLM vil hjelpe med å øke kapasiteten på så mange områder som mulig. Gjennom bistands- og utviklingsarbeid ønsker vi å være til stede der behovene er størst.

Scripture Mission

Scripture Mission er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene.

- Digitale og sosiale medier

Fra Scripture Mission sin mediestasjon i Kenya arbeides det nå med digitale og sosiale medier. Audio, video og tekst vil vi distribuere via web, sosiale medier, smarttelefoner og minnebrikker. Hovedfokuset i årene som kommer blir å produsere programmer som kan sees og deles med andre.

- Litteraturarbeid

Litteratursenteret ligger i Arusha, Tanzania. Fra 2015 ble litteraturarbeidet fusjonert med vår danske søsterorganisasjon og fortsetter under navnet «Soma Biblia» (Les Bibelen). I Arusha arbeider vi med å produsere og spre god kristen litteratur og opplæringsmateriell. Bladet Riziki, som gir input og undervisning til Øst-Afrikas mange evangelister, er en viktig satsning.

Vi har også gjestehus i Arusha og i Voi, samt konferansesenteret SMCC i Nairobi. Les mer på Scripture Missions egne sider

Administrasjon og norsk skole

Regionskontoret for NLMs arbeid i Øst-Afrika (Scripture Mission) ligger i Nairobi, Kenya. Her ligger også den norske skolen (Norwegian Community School), og konferansesenteret (SMCC).

NLM Øst-Afrikas administrasjonskontor ligger i Nairobi.


Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.