> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Nord-Afrika / Nyheter / Månedens misjonsfelt oktober:...Månedens misjonsfelt oktober: Nord-Afrika

Ill.foto: Alex Plesovskich - unsplash.com

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. Vi ønsker både å bidra til god samfunnsutvikling og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

  

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be for det nye teamet som er etablert i en av landets største byer. Be om god inngang hos folk og muligheter til å formidle de gode nyhetene.
  • Be for de relasjoner som allerede er etablerte i hovedstaden og andre steder i landet. Be om muligheter og visdom til å gripe an ulike situasjoner på en god måte.
  • Be for lokale kristne - for enhet og forsoning.
  • Be for den politiske og økonomiske situasjonen i landet.

– Vi reiste bort en helg med flere familier, forteller en av NLMs utsendinger i Nord-Afrika. – Under en stemningsfull middag ved strandkanten, lente en smilende, hyggelig, velstående mann seg mot oss og spurte: «Hva er det som driver dere to til å komme hit for å tjene de fattige?» Rundt bordet satt ca. ti personer, jøder, katolikker og muslimer fra Nord-Afrika. «Gud har sendt oss hit,» sa min kone. Hun fortsatte: «Han har forandret livet mitt og elsker meg. Han elsker alle mennesker og jeg er her for å vise og fortelle om at Gud er kjærlighet.» Samtalen fortsatte rundt dette temaet.

  

Historien over sammenfatter på mange måter arbeidet til NLMs utsendinger i Nord-Afrika. I denne delen av verden, som omfatter Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt og områdene rundt, lever mange i fattigdom etter mange år med krig, konflikter, terror og andre vanskeligheter. Samtidig lever mange i relativ velstand.

I flere av landene finnes det minoriteter fra ulike religioner, men den store majoriteten er muslimer. De færreste kjenner til kristendommen som noe annet enn en vestlig religion – og for mange vil det være forbundet med vanskeligheter og fare å omvende seg til ham.

I denne settingen lever våre utsendinger sine liv, som helt vanlige kristne mennesker som arbeider med å hjelpe dem som lider nød, gjennom ulikt arbeid som bidrar til god samfunnsutvikling og styrking av det sivile samfunnet. Samtidig får de være vitner som kan formidle Guds kjærlighet gjennom å hjelpe andre, bygge relasjoner og være åpne og vennlige etterfølgere av Kristus.

           

Et sentrum for kirken

Landene i Nord-Afrika var et sentrum for tidlig kristendom, i likhet med de sør-europeiske nabolandene på den andre siden av Middelhavet. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra, og de spilte en viktig rolle i kristendommens bevegelse vestover.

Men i dag er kristendommen en svært liten minoritetsreligion i regionen, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Gledelig nok ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene valgt å følge Jesus. Det er særlig evangelisk kristen tro som opplever vekst i området. De fleste utøver likevel sin tro mer eller mindre i skjul, selv om det særlig i større byer i noen av landene finnes mer åpenhet og enkelte kirker med åpne gudstjenester.

        

Mange kristne i Nord-Afrika lever ut troen sin i skjul, i frykt for motstand fra familie og lokalsamfunn. Ill.foto: Ferran Feixas - unsplash.com

    

NLM i Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Nord-Afrika ble etter hvert vedtatt som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

Landene i Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men de siste årenes politiske omveltninger har skapt store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom, og landene tillater i dag kristne fagfolk som kan bidra med utviklingskompetanse.

NLM har derfor inngått et samarbeid med en internasjonal kristen bistandsorganisasjon, og våre utsendinger har sitt daglige arbeid i denne organisasjonen. I tillegg er relasjonsbygging en viktig del av utsendingenes hverdag.

        

Etablering og relasjonsbygging

NLM har i dag fem voksne utsendinger i Nord-Afrika. De bor på flere steder og inngår i internasjonale team.

Arbeidet er i vekst, men det tar tid å etablere seg – ikke minst er språkstudiene krevende. Det tar også tid å knytte kontakter og utvikle relasjoner, og utsendingene trenger din forbønn.

          

En viktig del av relasjonsbygging i Nord-Afrika er lange samtaler over en kopp te. Ill.foto: Martin Zangerl - unsplash.com

    

Krevende arbeid

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika, en region med stadige konflikter og uroligheter, gjør arbeidet krevende. Utsendingene må være forsiktige både i hverdagen og med tanke på informasjonen som deles om arbeidet.

Likevel trenger både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen din støtte. Vi håper du vil huske på dem i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen øverst i saken.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å ta ansvar både som forbedere og som informasjonsformidlere. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for å få mer informasjon om arbeidet og hvordan denne kan deles videre.

   

Bli med!

Det er krevende å etablere seg i et nytt land og starte opp et nytt misjonsfelt. Vil du støtte dette arbeidet?

     

Filmer

Det er produsert en ny film om arbeidet i Nord-Afrika, som du kan se øverst i denne saken. Du kan laste den ned HER og i tekstet versjon HER.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

     

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Nord-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.

  


Regionleder

Regionleder Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika

NLM Utland

95 91 01 24

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.