> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Nord-Afrika / Nyheter / Månedens misjonsfelt oktober:...Månedens misjonsfelt oktober: Nord-Afrika

Nord-Afrika er NLMs nyeste arbeidsfelt. Vi ønsker både å bidra til å bedre levevilkårene for marginaliserte grupper og å etablere relasjoner til lokalbefolkning og kirken i området.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Bønneemner:
  • Be om styrke, glede og visdom for utsendinger som skal inn i nye arbeidsoppgaver.
  • Be om god kultur- og språklæring for de nye utsendingene.
  • Be for de lokale kristne - om enhet, forsoning og beskyttelse.
  • Be for den politiske situasjonen i regionen, og om god økonomisk utvikling.

Nord-Afrika er betegnelsen på den afrikanske delen av middelhavsområdet. Til regionen regner man vanligvis Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt, men flere andre land i området blir ofte inkludert.

      

Et sentrum for kirken

"Kirkens røtter er dypt plantet i Afrikas jord. I flere hundre år var Nord-Afrika et av de mest betydningsfulle sentra i den kristne kirke," skriver Dagfinn Stærk i boken "Steinene roper – kirkens røtter i Nord-Afrika" (Efrem forlag, 2017).

Landene i Nord-Afrika var altså et sentrum for tidlig kristendom, i likhet med de sør-europeiske nabolandene på den andre siden av Middelhavet. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra, og de spilte en viktig rolle i kristendommens bevegelse vestover.

 

Nord-Afrika var et sentrum i oldkirken. Her fra Kartago, som var et hovedsete for kirken. Biskop Cyprian ble kalt "paven av Kartago". Ill.foto: pixabay.com

    

I dag er kristendommen en minoritetsreligion i regionen, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Gledelig nok ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene valgt å følge Jesus. Det er særlig evangelisk kristen tro som opplever vekst i området. De fleste utøver likevel sin tro mer eller mindre i skjul.

         

NLM i Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Nord-Afrika ble etter hvert vedtatt som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

Landene i Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men de siste årenes politiske omveltninger har skapt store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom, og landene tillater i dag kristne fagfolk som kan bidra med utviklingskompetanse.

NLM har derfor inngått et samarbeid med en internasjonal kristen bistandsorganisasjon, og våre utsendinger har sitt daglige arbeid i denne organisasjonen. I tillegg er relasjonsbygging en viktig del av utsendingenes hverdag.

      

Etablering og relasjonsbygging

NLM har i dag sju voksne utsendinger i Nord-Afrika. Utsendingene er i ferd med å etablere seg i flere ulike byer.

Arbeidet er i vekst, men det tar tid å etablere seg – ikke minst er språkstudiene krevende. Det tar også tid å knytte kontakter og utvikle relasjoner, og utsendingene trenger din forbønn.

     

Landene i Nord-Afrika har variert og rik kultur, og bl.a. et krevende språk som må læres. Ill.foto: unsplash.com

  

Krevende arbeid

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika, en region med stadige konflikter og uroligheter, gjør arbeidet krevende. Utsendingene må være forsiktige både i hverdagen og med tanke på informasjonen som deles om arbeidet.

Ikke minst er det svært viktig både for utsendingene og for NLM som organisasjon å ivareta sikkerheten til de lokale kristne. Derfor kan vi ikke skrive navn på steder og personer.

Likevel trenger både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen din støtte. Vi håper du vil huske på dem i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen øverst i saken.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å ta ansvar både som forbedere og som informasjonsformidlere. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for å få mer informasjon om arbeidet og hvordan denne kan deles videre.

Vil du støtte NLMs arbeid i Nord-Afrika?

  

Se film

Grunnet tekniske problemer er det ikke ny film for Nord-Afrika denne måneden. Vi anbefaler derfor disse filmene:

Film om NLMs arbeid i sensitive områder, med fokus på Nord-Afrika:

        

Film om viktigheten av å gå til unådde folkeslag:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.


Regionleder

Regionleder Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika

NLM Utland

95 91 01 24

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.