NLM i Nord-Afrika

NLM har to familier på plass i Nord-Afrika som begge reiste ut på nyåret i 2016. Videre planlegger NLM å sende ut to familier til, slik at NLM har 4 familier til sammen i Nord-Afrika.

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. NLM konkluderte med å sende kristent fagpersonell til Nord-Afrika.

Nord-Afrika blir ofte omtalt som Maghreb (eller Maghrib), som er betegnelsen på den delen av Afrika som ligger vest for Nilen og nord for Sahara. Maghreb regnes nå for å bestå av statene Vest-Sahara, Marokko, Algerie og Tunisia, av og til også Libya og Mauritania.

    

NLMs engasjement

Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet, men tillater kristne fagfolk som kan være med og utvikle landene. NLM ønsker å arbeide gjennom kristne fagfolk, utvikling og samarbeid med lokale kristne.

På grunn av at dette er et sensitivt område, må NLM være forsiktig med hvordan vi informerer, og det er viktig at vi har kontakt med lokale støtteforeninger hvor vi kan gi ut mer informasjon.

De politiske omveltningene skaper store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom. NLM samarbeider med en kristen organisasjon for å bedre levevilkårene for marginaliserte mennesker i dette området.

Sikkerhet er også et presserende tema for lokalbefolkningen med stadige konflikter og terror.

   

Kristen historie

Nord-Afrika har historisk sett vært et sentra for kirken. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra. Mye takket være disse dreide fokuset for kristenheten fra øst til vest og fant etter hvert sin vei også til Norge.

Etter flere arabiske invasjoner er det nesten ingen kristne igjen i området, men noen er det. Særlig gjelder dette blant barbere.

 

Ill.foto: Norea Mediemisjon/SAT-7

For spørsmål angående Nord-Afrika, kontakt regionleder Hans Arne Sanna.


Regionleder

Regionleder Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika

NLM Utland

95 91 01 24

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.