NLM i Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Siden 1994 har NLM, i samarbeid med lokale myndigheter i Mongolia, finansiert bistandsprosjekter innen helse, jordbruk og sosialt arbeid. Mange har fått bedre helse og levevilkår, og gjennom opplæring i ullforedlingsprosjekt og ullbutikken «Tsagaan Alt» (Hvitt Gull) har mennesker fått arbeid og kan forsørge sine familier.

 

Strengthening Children’s Rights Project (SCR)

I Mongolia lever mange som nomader, og familien bor ofte langt fra skolen. For at barna skal få undervisning, må de bo på internat fra de er seks år gamle.

Siden 2009 har NLM arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn og deres familier gjennom prosjektet «Strengthening Children’s Rights». Arbeidet pågår i to provinser, Khovd og Bayan-Ulgii, helt vest i Mongolia. Vi jobber tett med lokale og nasjonale myndigheter. I møter og ulike forum blir internatbarnas situasjon belyst, og målet er at viktige beslutningstakere skal prioritere internatbarna i større grad. Dette vil føre til en positiv effekt for internatbarna, også etter at prosjektet er ferdig.

«Strengthening Children`s Rights» har også et nært samarbeid med de ulike internatene. Her blir det holdt kurs i barneoppdragelse, barns rettigheter, beskyttelse og andre tema som er viktige for barns situasjon. Målet er at de ansatte som jobber med barna blir mer aktive, får mer kunnskap og kan være trygge omsorgspersoner for barna mens de bor på internatene.

 

Strengthening Children with Disabilities’ Development (SCD)

I 2018 og 2019 skal NLM begynne kartleggingen av barn med funksjonsnedsettelses situasjon i provinsene Khovd og Bayan-Ulgii i Vest-Mongolia. NLM skal også kartlegge nåværende aktiviteter for å bidra til å styrke samarbeidet med myndighetene. Dette skal munne ut i en langsiktig plan for et prosjekt som skal gå fra 2020. Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres blir forbedret og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

 

Evangelisk arbeid

Også det evangeliske arbeidet har gitt frukter. Bibelgrupper som ble startet av de første utsendingene i Ulaanbaatar og Darkhan, har utviklet seg til selvstendige forsamlinger.  Også i Vest-Mongolia i Khovd og på flere utkantsteder finnes det forsamlinger som et resultat av evangeliserende arbeid av mongolene selv.

Alle forsamlingene har mongolske ledere. I 2017 slo disse lutherske forsamlingene seg sammen med de andre lutherske forsamlingene i Mongolia og dannet kirken «Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC). I Darkhan samarbeider NLM med MELC om en korttidsbibelskole. Fire ganger i året, to uker hver gang, får utsendte fra lutherske grupper og forsamlinger undervisning.

NLM bidrar med økonomisk støtte inn mot særlig utdannelse og utrustning av ledere, diakoni og utvikling av kristen litteratur. NLM går også sammen med MELC for å nå et unådd folkeslag i landet med evangeliet.

  

Be for:

  • Bistandsprosjektene “Strengthening Children's Rights» og “Strengthening Children with Disabilities’ Development”. For samarbeid med myndigheter, nasjonale organisasjoner og generelle prosjektaktiviteter.
  • Alle MELC menighetene i Mongolia. Be for lederne og menighetenes egne misjonsområder. At nye må vinnes for Kristus. Be for arbeidet med å nå ut til et unådd folkeslag.
  • Deltidsbibelskolen i Darkhan, for elever og lærere som deltar på skolen.
  • Utsendingene til NLM som jobber i prosjektene, som vitner og ressurspersoner i kristen opplæring og evangelisk arbeid. Be om Guds ledelse, god kommunikasjon og godt samarbeid.

NLM Mongolias administrasjonskontor ligger i Khovd.


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.