NLM i Japan

NLM kom til Japan i 1949. I 1962 ble Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) organisert, men NLMs oppgave var ikke slutt med det.

– I vår menighet har vi nå fast kontakt med 50 som ikke er døpt, fortalte en misjonær, og han er ikke alene. Misjonærene er ofte et kontaktpunkt for nye mennesker, og får slik være med å nå nye med evangeliet i Japan. Det er derfor NLM fortsatt er i Japan, mer enn 60 år etter at de første misjonærene kom fra Kina.
NLM kom til Japan i 1949. I 1962 ble Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) organisert, men NLMs oppgave var ikke slutt med det. Antall misjonærer er blitt kraftig redusert de siste årene. Men når det gjelder misjonsarbeidet i Japan, er ikke utfordringene blitt mindre.
Kostnadene med å drive misjon i Japan er store, men NLMs samarbeidskirke ønsker sammen med NLM å nå ut til stadig nye mennesker.
Hvordan kan vi nå ut til de mange millioner som fortsatt ikke har fått høre det kristne budskapet? Det er den stadige byrde kirke og misjon opplever, og prøver å finne veier og muligheter i. Sammen ber misjonen og kirken om vekkelse, også over Japan. Mange av dagens japanere tror at det er et stort intet etter døden. Vi har godt nytt å fortelle dem.

NLMs administrasjon i Japan er lokalisert i Kobe.


Stedlig representant

Stedlig representant

Japan

078-221-8366

090-7889-1802

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.