Fest blikket på ham

Alle foto: privat

Av og til trenger man å bli stilt på bar bakke, få en liten knekk i egoet, for å bli minnet om å holde blikket festet på ham.

Før vi reiste til Indonesia, fikk vi en del hilsener og råd fra forskjellige folk. En av tingene vi fikk høre, var at vår viktigste oppgave som utsendinger er å holde oss nær til Jesus. Bruke tid på ham og leve nær til ham. Så vil fruktene av det smitte over på andre mennesker vi omgås.

      

Lett å bli overveldet og fokusere på egne behov

Det er så lett å bli litt overveldet av både fysiske og åndelige behov når man kommer til et nytt sted. Man har store drømmer og tanker om hvordan ting skal bli. Hva skal jeg bidra med for å kunne utgjøre en forskjell? For å vinne mennesker?

Både før og etter at jeg kom til Indonesia, tenkte jeg veldig mye på hvordan jeg skulle kunne bidra, hva jeg ønsket og håpte å kunne gjøre, og hvordan jeg best mulig kunne bruke mine evner og talenter for å tjene, inn i arbeidet vårt.

Fokuset handlet mye om hva JEG kan, hva JEG vil og så videre.

       

Satt tilbake og "avkledd" 

Da vi startet språkstudier og etter hvert trådte inn i helt nye arbeidsoppgaver, følte jeg meg satt tilbake og ganske «avkledd», preget som jeg er av vår norske kultur, som er veldig egosentrisk.

Alt det man tror man kan og det man kanskje er utdannet i, føltes plutselig ikke så relevant lenger.

I stedet for å tjene, var det jeg som endte opp med å bli tjent, av andre. Midt oppi dette ble jeg så kraftig minnet på hvem som har kontrollen og som har en plan. Det handler jo ikke om MEG. Flytt fokuset og fest blikket på ham!

    

Peters fiskefangst

Jeg har blitt minnet om historien om Peters fiskefangst (Luk. 5,1-11), om hvordan de selv hadde strevd hele natten og ikke fått fisk. Da de så hørte på Jesus og kastet ut garnet igjen, fikk de så mye fisk at garnet holdt på å revne.

De ble deretter kalt til å følge Jesus for å fiske mennesker. Noe de trolig verken hadde forberedt seg på eller innbilt seg at de kom til å gjøre, før de valgte å følge ham. Men Jesus utrustet dem med det de trengte.

   

Han former oss til tjenesten vi står i

Å følge Jesus byr på utfordringer, uvisshet og man må velge å gå i full tillit og tro. Jesus kaller og former oss til livet og tjenesten med ham. Av og til trenger man å bli stilt på bar bakke, få en liten knekk i egoet, igjen bli minnet om å holde blikket festet på ham. Han styrker oss, utruster oss, leder og bruker oss som brikker i hans store plan.

Det er han som gjør den virkelige jobben og skaper den virkelige forskjellen. Livet med Jesus er så uendelig spennende! Man vet aldri hvilken retning det bærer, men man kan stole på at han har kontroll. 

   

Be om at vi utsendinger i Indonesia må finne glede i arbeidet, og at vi stadig må holde blikket løftet på Jesus.


Stedlig representant

Stedlig representant/bistandsrådgiver

Indonesia

+6282329469046

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.