Indonesia

Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Steffen, utsending i Indonesia, får en dag i uka spille fotball sammen med ungdommer i et fengsel, og har også fått muligheten til å dele sitt vitnesbyrd med dem.

Av og til trenger man å bli stilt på bar bakke, få en liten knekk i egoet, for å bli minnet om å holde blikket festet på ham.

Jeg fikk sterke møter med mennesker som hadde mistet nesten alt de eide og som nå var redde, skriver utsendingen Ørjan, etter jordskjelvene som rammet deler av Indonesia. 

Lange dager, diskusjoner, forhandlinger, spenning og følelser. Bli med familien Dyve på deres første konferanse!

– Som utsending må jeg stadig gå utenfor min komfortsone, fordi livet med Jesus er et liv på ukjente veier, skriver Ørjan Bredvei i Indonesia.


Stedlig representant

Stedlig representant/bistandsrådgiver

Indonesia

+6282329469046

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.