> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Etiopia / Nyheter / Etiopia-misjonær død etter kort...Etiopia-misjonær død etter kort tids sykdom

Alle foto: DLM

Elisa Riis, som var utsending for Luthersk Mission i Danmark og del av NLMs team i Etiopia, døde natt til søndag. Hun ble 54 år gammel.

NLM og vår danske søsterorganisasjon Luthersk Mission (DLM) har mistet en av våre utsendinger i Etiopia gjennom 20 år, Elisa Riis, som døde natt til søndag på Arresødal Hospice i Frederiksverk i Danmark.

Elisa Riis var jordmor og bodde i Jinka, hvor hun var ansatt i prosjektet Reducing Maternal Mortality (RMM). Hun var utsendt av DLM, men arbeidet i likhet med andre danske og finske utsendinger under NLM-paraplyen i Etiopia og inngikk i NLMs team.

Hun reiste hjem til Danmark i slutten av juni for å bli undersøkt og starte behandling. Dessverre viste sykdommen seg å være uhelbredelig.

   

Lang og tro tjeneste

Elisa Riis ble utsendt som misjonær første gang i 1998, for å drive helsearbeid i Etiopia. Før dette arbeidet hun som sykepleier på Hillerød sykehus fra 1989-93.

I Etiopia studerte hun først amharisk i ett år, før hun i to år arbeidet som jordmor på Gidole sykehus.

Etter et år hjemme i Danmark vendte hun tilbake til Etiopia i 2001 og har arbeidet i Jinka siden da. I Jinka har hun arbeidet med ulike prosjekter, den siste tiden med RMM-prosjektet i Sør-Omo, med base på Jinka Hospital.

I 2009 tok hun en mastergrad i internasjonal helse.

Elisa har også vært feltstyreleder i mange år. Hun ble i februar igjen valgt til styreleder og hadde denne rollen til hun reiste hjem til Danmark pga. sykdommen.

    

  

Har reddet mange kvinners og barns liv i Etiopia

Gjennom sitt arbeid i Etiopia har Elisa Riis vært med på å undervise det lokale helsepersonellet om graviditet og fødsler, og hun har slik reddet livet til mange kvinner og barn.

   

Begravelsen forventes å finne sted onsdag 7. november kl 11 fra Hillerød kirke, med etterfølgende minnesamvær.


Stedlig representant

Stedlig representant

Etiopia

+251 (0) 934441519

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.