NLM i Etiopia

NLM startet arbeidet i Etiopia i 1948. Vi jobber i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

Etiopia ligger på Afrikas horn og grenser til Somalia, Eritrea, Sudan og Kenya. Landet er over tre ganger så stort som Norge og det bor over 80 millioner mennesker her (CIA Factbook). Det finnes mange ulike etniske grupper og det snakkes 85 forskjellige språk i landet. Landet er det eneste i Afrika som aldri har vært koloni. Addis Ababa er Etiopias hovedstad.

Sterk nasjonal kirke 

NLM startet arbeidet i Etiopia in 1948. Innsatsen har vært fokusert i områder sør i landet. Som resultat av misjonsinnsatsen fra flere ulike misjonsorganisasjoner, har det vokst fram en sterk nasjonal kirke, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY). Kirken ble grunnlagt 1959 og i dag teller den over 5 millioner medlemmer og som regnest for å være den hurtigst voksende Lutherske kirken i verden.

De minst nådde 

NLM har hele tiden fokusert på å arbeide blant de minst nådde folkegruppene i landet. Sammen med EECMY ønsker NLM i Etiopia å medvirke til fortsatt vekst av nasjonale, selvstendige kirker. Den nasjonale kirken har en stor utfordring med å skulle utdanne evangelister, teologer og prester nok til å dekke behovet. NLM er engasjert i utdanning ved bibelskoler og teologiske institusjoner.

Hjelp til hele mennesket 

Å hjelpe hele mennesket er en målsetning både for EECMY og for NLM. NLM er derfor også engasjert i en rekke prosjekter som landsbyutvikling, utdanning og helse sammen med kirken og myndighetene. NLM i Etiopia samarbeider også tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island og har misjonærer også fra disse organisasjonene.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sitt administrasjonskontor i Etiopia finner du i bydelen Casa Inches i hovedstaden Addis Abeba.


Stedlig representant

Stedlig representant

Etiopia

+251 (0) 934441519

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.