Kontakt oss

Her kan du finne det du trenger av informasjon for å komme i kontakt med NLM.

Postadresse NLMs hovedkontor:

Norsk Luthersk Misjonssamband (evt. v/avdeling e.l. navn på ansatt)

Sinsenveien 25

0572 Oslo

Mail

Telefon

Generell kontakt

hovedkontoret@nlm.no

info@nlm.no

utsyn@nlm.no (tips/stoff til Utsyn)

giver@nlm.no (kun for spesifikke henvendelser ang. endring av giveravtale)

Generell kontakt

NLMs hovedkontor: 22 00 72 00 (0800-1500, man-fre)

Innland

Region Nord 

Region Midt-Norge

Region Nordvest 

Region Vest

Region Sørvest

Region Sør

Region Øst

 

Leder for NLM Norge

 

Innland

Region Nord: 77 85 29 10 

Region Midt-Norge: 73 83 58 30

Region Nordvest: 70 17 44 00 

Region Vest: 55 90 48 00

Region Sørvest: 51 82 31 00

Region Sør: 38 02 44 32

Region Øst: 22 00 73 90

 

Leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid: 22 00 72 70

Utland

Mongolia

Indonesia

Japan

Kinaregionen

Bolivia

Etiopia

Peru

Sentral-Asia

 

Leder for NLM Utland

 

For kontaktinformasjon med andre, se NLMs liste over ansatte, og finn den du vil kontakte.

Utland

Gå inn på det enkelte misjonsfelt for detaljert informasjon.

Eller ta kontakt med hovedkontoret på 22 00 72 00.

 

 

 

  

Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanna: 22 00 72 81

  

For kontaktinformasjon med andre, se NLMs liste over ansatte, og finn den du vil kontakte.

  

Formell informasjon:

Foretaksnavn: Norsk Luthersk Misjonssamband

Org.nr.: 938 679 177

     

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Norsk Luthersk Misjonssamband, Sinsenveien 25, 0572 Oslo

E-post: hovedkontoret@nlm.no

Tlf: 22 00 72 00

    

Kort om NLM:

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus.

NLM har et stort internasjonalt arbeid med mange prosjekter og utsendinger innen misjon/evangelisering og diakoni/bistand i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Arbeidet i Norge inkluderer et utstrakt leirarbeid, skole- og barnehagedrift, en butikkjede, misjonsfellesskap (både større forsamlinger og mindre grupper), radio- og annen mediedrift, forlagsvirksomhet m.m.

Organisasjonen er demokratisk ledet. Den daglige driften ledes av en generalsekretær på vegne av NLMs hovedstyre, som igjen velges av NLMs generalforsamling.


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.