Møteplan

Hovedstyret har seks møtepunkter i 2016. Her ser du også planen for 2017.

Hovedstyrets møteplan for 2018

7. og 8. september
26. og 27 oktober
7. og 8. desember

Hovedstyrets møteplan for 2019

25.-26. januar
15.-16. mars
23.-25. mai (oppstart torsdag 17.00)
30.-31. august
17.-19. oktober (Møtet vil legges til Region Nordvest)
6.-7. desember


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.