Finance department

Finance Department is headed by the finance manager and has administrative responsibility for the financial administration of the NLM.

NLM avgir to offisielle regnskap:
Hovedkassen omfatter kretsene i Norge, misjonsfeltene og hovedadministrasjonen.
Konsernregnskapet omfatter hovedkassen, leirstedene, barnehagene, skolene, og bedriftene.

Ta gjerne kontakt med oss på akviserud@nlm.no

NLM er velsignet med at mange misjonsvenner velger å gi sin siste gave gjennom testamentariske gaver.


Today's Quote

Sal 42:6 Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.