Finance department

Finance Department is headed by the finance manager and has administrative responsibility for the financial administration of the NLM.

NLM avgir to offisielle regnskap:
Hovedkassen omfatter kretsene i Norge, misjonsfeltene og hovedadministrasjonen.
Konsernregnskapet omfatter hovedkassen, leirstedene, barnehagene, skolene, og bedriftene.

Ta gjerne kontakt med oss på akviserud@nlm.no

NLM er velsignet med at mange misjonsvenner velger å gi sin siste gave gjennom testamentariske gaver.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.