NLM Personal

Personalavdelingen ble opprettet som selvstendig avdeling 01.01.2010. Avdelingen har ansvar for personalarbeidet i NLM, og har som mål å sikre en god personalbehandling i organisasjonen.

Rannveig Aksnes Plementas

Personalrådgiver

Personalavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 84

Sigrun Egeland

Personalrådgiver

Personalavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 35

Kari Margrethe Solvang

Leder

Personalavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

+47 22 00 72 34

Leiv Kåre Aambø

Personalkonsulent

Personalavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 71


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.