NLM Norge

NLM Norge er avdelingen for organisasjonens virksomhet i Norge.

NLM driver et omfattende misjonsarbeid i Norge. Basisen for dette arbeidet ligger i våre ca 2.500 lokale lag, foreninger og misjonsforsamlinger fordelt over hele landet.

  

Vårt hovedfokus er forkynnelse og undervisning i den kristne tro for barn, unge og voksne. Dette gjøres ved ansatte og frivillige medarbeidere.

Vi arbeider også aktivt for å bygge lokale, kristne fellesskap med foreninger, lag og forsamlinger som har til formål å delta med gaver og støtte til vårt misjonsarbeid over hele verden.

   

Organisering

NLM Norge er inndelt i sju regioner, hver med egen administrasjon og egne ansatte. I tillegg kommer avdelingens hovedadministrasjon ved NLMs hovedkontor på Sinsen i Oslo, som bl.a. har ansvar for landsarbeiderne. De ansatte ved hovedadministrasjonen finner du på denne siden.

NLM eier og driver i Norge over tjue skoler, ca. førti barnehager og ca. tretti leirsteder. Vi er aktive innen nærradio, gjenbruksbutikker og nærmiljøsenter.

Lokalt eier, driver og deltar vi aktivt på et stort antall misjons- og bedehus. Flere opplysninger om dette vil dere finne ved å klikke dere inn på sidene til den enkelte region.

Kåre Johan Lid

Leder

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 70

Jarleif Gaustad

Fellesskapsutvikler

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

Sidsel Høland Olausson

Skolerådgiver

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 86

Janet Diss Seierstad

Flerkulturell konsulent

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 54

Steffen Stensland

Forkynnelseskonsulent (30 %)

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

Grete Yksnøy Martinsen

Sjelesorg og veiledning

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

+4722007282

Torleif Belck-Olsen

Leder av skoleseksjonen

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

Fanney Ingadóttir

Administrasjonsrådgiver

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 73

Rune Mjølhus

Misjonsrådgiver (prosjektstilling)

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

Temesgen Shibru Galla

Flerkulturelt arbeid (prosjektstilling)

NLM Norge

(Remove SPAMFILTER from the address)

NLM Norge har i tillegg ansatte forkynnere, sjelesørgere og andre medarbeidere som står til disposisjon for både lokale lag og enkeltmennesker med forkynnelse, veiledning og opplæring innenfor vårt virkefelt som i hovedsak handler om kristen tro og misjon.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.