NLM Info

Espen Ottosen

Leder

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 11

Elise Haugland

Informasjonsrådgiver

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 13

Frida Blaker

Journalist Utsyn (50 %)

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 10

Kari Kottum

Redaksjonssekretær (50 %)

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 20

Ni Zeng

Grafisk designer

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 25

Per Ove Aarseth

Journalist 50 %

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 22

Margaret Aambø Mathisen

Grafisk designer

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

Torgeir Henden

Filmprodusent

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 34

Grete Haukelid

Markeds- og innsamlingsleder

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 79

Anders Artmark Aanensen

Journalist og informasjonskonsulent

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

Narve Jonas Kragset Nystøyl

Nettredaktør

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 80

Leif Thomas Gjerde

Journalist og prosjektleder

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

Hæge Andrea Aasmundtveit

Journalist

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 73 17

Randi Matland

Grafisk designer

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

Einar Ellingsen

Annonseansvarlig

Informasjonsavdelingen

(Remove SPAMFILTER from the address)

45216614


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.