Generalsekretariatet

Øyvind Åsland

Generalsekretær

Generalsekretariatet

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 10

Erling Lundeby

Arkivleder (50%)

Generalsekretariatet

(Remove SPAMFILTER from the address)

Per Olav Grødem

Administrasjonsrådgiver

Generalsekretariatet

(Remove SPAMFILTER from the address)

22 00 72 11


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.