> Fellesskap 19 / Om konferansenOm konferansen

   

Hvem er det for?

Fellesskap 19 er konferansen for alle som har en tjeneste i våre små og store fellesskap i NLM. Kanskje du er med i søndagsskolearbeid, driver ungdomsklubb, leder møter eller sitter i styre. Kanskje du organiserer, gjør praktiske oppgaver eller noe helt annet. Kanskje du bor på bygda, kanskje du bor i byen, kanskje er du 16, 43 eller 79. Uansett er du hjertelig velkommen! Meld deg på og ta gjerne med flere fra ditt fellesskap.

   

Hvorfor Fellesskap 19?

- For at Jesus skal bli synlig i alt vi gjør.
- For vekst i fellesskap.
- For å utruste deg til tjeneste.

   

Hvordan?

Det blir en helg full av inspirasjon, undervisning, utfordringer og motivasjon til tjenesten vi står i.

Vi samles to ganger til nettverksgrupper ut i fra den tjenesten du har i fellesskapet. Her blir det godt tid til samtaler og deling.
Det blir nettverk for: Barne- og familiearbeid, tenåringsarbeid, studentarbeid, forkynnelse/teologi, sjelesorg i fellesskapet, sang,musikk og lovsangsledelse, bønn, flerkulturelt og forsamlingsledelse.

  

Det blir flere fellessamlinger (sessions) der vi vil lovsynge sammen og få undervisning, lytte til refleksjoner og intervjuer om ulike tema. I tillegg blir det mulighet for å velge to seminar, og det er gode muligheter for viktige samtaler over en kopp kaffe i pausene.


Today's Quote

Sal 23:3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.