> Fellesskap 19 / InformasjonInformasjon

Info om nettverk om seminar kommer. Her er en oversikt over tilbudet på Fellesskap 18.

På Fellesskap 18 kan du bli med i flere nye nettverk

På Fellesskap 18 blir det to spennende bolker med seminarer

Overnatting til konferansen sørger hver deltager for på egen hånd.
Her er et par tips for deg som ønsker det.


Today's Quote

Sal 23:3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.